white and black jet plane under blue sky during daytime

Yli 30 vuot­ta lai­vas­ton hävit­tä­jä­len­tä­jä­nä pal­vel­lut Pete “Mave­rick” Mitc­hell (Tom Crui­se) tun­ne­taan hui­ma­päi­se­nä koe­len­tä­jä­nä, joka yrit­tää kai­kin kei­noin vält­tää aktii­viu­ran päät­tä­vän ylen­nyk­sen. Kun Mave­rick mää­rä­tään kou­lut­ta­maan Top Gun ‑koke­lai­ta ainut­laa­tui­seen eri­kois­teh­tä­vään, hän tapaa luut­nant­ti Brad­ley “Roos­ter” Bradshaw’n (Miles Tel­ler), joka on Mave­ric­kin edes­men­neen ystä­vän, tut­kaup­see­ri Nick “Goo­se” Bradshaw’n poika.

Epä­var­man tule­vai­suu­den ja men­nei­syy­den haa­mu­jen pii­naa­ma Mave­rick jou­tuu koh­taa­maan pahim­mat pel­kon­sa teh­tä­väs­sä, joka vaa­tii sii­hen osal­lis­tu­vil­ta len­tä­jil­tä suun­nat­to­mia uhrauksia.